Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 
 
 
   
 
 
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านใหม่นาเพียง ม.1 และบ้านใ อ่าน: 2
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุกบ้านโสกไผ่ หมู่6 อ่าน: 1
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุกบ้านโนนจันทึก สา อ่าน: 1
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญ บ อ่าน: 30
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลใหม่นาเ อ่าน: 11
ประกาศ อบต.ใหม่นาเพียง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำ อ่าน: 35
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 1 อ่าน: 1108
โครงการซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 6 อ่าน: 1192
โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 อ่าน: 1166
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนพร้อมลงหินคลุก บ้านร่มโพธิ์ทอง อ่าน: 1064
โครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะสิ่งปฏิกูลภายในตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 1211
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจ อ่าน: 1436
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (ค่าเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งและ อ่าน: 1413
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง) อ่าน: 1392
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (ซื้อของรางวัล) อ่าน: 1431
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (ค่าเช่าเครื่องเล่นกลางแจ้ง) อ่าน: 1438
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (ค่าป้ายประชาสัมพันธ์) อ่าน: 1416
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาศ ที่ 1(เดือน.. ตุ อ่าน: 1447
ราคากลาง ก่อสร้าง ถนน คสล.ฯ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ อ่าน: 12030
ตารางจัดสรรและราคากลาง 12 ธันวาคม 2560 ซ่อมแซมปรับปรุงถ อ่าน: 10970
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 อ่าน: 9877
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 อ่าน: 9755
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 อ่าน: 11252
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 อ่าน: 11614
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 อ่าน: 11368
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 อ่าน: 10943
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่นาเ อ่าน: 12309
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่นาเ อ่าน: 10861
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่นาเ อ่าน: 12503
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงจอดรถ(เดิม)ที อ่าน: 11890
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์เด็กเล็กองค์ อ่าน: 10418
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าเยี่ อ่าน: 11737
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนโพธิ อ่าน: 11302
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน มกราค อ่าน: 12325
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน ธันวา อ่าน: 11635
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเดือน พฤศจ อ่าน: 12214
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.๑)ประจำเดือน ตุล อ่าน: 11884
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด อ่าน: 11575
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด อ่าน: 12408
1
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by www.mainapaing.go.th