Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2566
ตามที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยเปิดสอนหลักสูตรอาชีพ จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1.หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า หลักสูตร 1 ปี
2.หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร 1 ปี
3.หลักสูตรตัดผมชาย หลักสูตร 6 เดือน
4.หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก(ปวช.)หลักสูตร 3 ปี
5.หลักสูตรระยะสั้น
-การติดตั้งโซลาเซลล์และการประยุกต์การใช้งาน จำนวน 180 ชม.
-ช่างซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ(ล้างแอร์) จำนวน 180 ชั่วโมง
จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
 
 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by www.mainapaing.go.th