#อบต.ใหม่นาเพียง#mainapaing#องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1
 
 
 
                   
                         
 
 
 
 
 
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ระเบียบใหม่ การรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เมื่อ 21 กันยายน 2566
มีคนดู 0 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริฯ(โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
เมื่อ 8 กันยายน 2566
มีคนดู 5 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลใหม่นาเพียง ประจำปี 2566
เมื่อ 5 กันยายน 2566
มีคนดู 8 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน 2566
เมื่อ 30 สิงหาคม 2566
มีคนดู 14 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 (บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)
เมื่อ 16 สิงหาคม 2566
มีคนดู 526 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกต้นไม้ภายในตำบลใหม่นาเพียง (การปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น)
เมื่อ 11 สิงหาคม 2566
มีคนดู 788 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อ 27 กรกฎาคม 2566
มีคนดู 791 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรระดับตำบล
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2566
มีคนดู 1047 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุม การช่วยเหลือ เยียวยาผู้ป่วยทางจิตเวช ตามโครงการหัวโทนโมเดล
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2566
มีคนดู 1558 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล
เมื่อ 30 มิถุนายน 2566
มีคนดู 1051 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนและการประชุมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
เมื่อ 28 มิถุนายน 2566
มีคนดู 1051 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 27 มิถุนายน 2566
มีคนดู 545 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เมื่อ 26 มิถุนายน 2566
มีคนดู 814 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566
เมื่อ 22 มิถุนายน 2566
มีคนดู 804 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกลำ้ที่สาธารณะ
เมื่อ 2 มิถุนายน 2566
มีคนดู 1051 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด ประจำปี 2566
เมื่อ 2 มิถุนายน 2566
มีคนดู 1056 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติและวันต้นไม้ของชาติประจำปี 2566
เมื่อ 2 มิถุนายน 2566
มีคนดู 1054 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิน ประจำปี 2566
เมื่อ 25 เมษายน 2566
มีคนดู 1588 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการสูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 18 เมษายน 2566
มีคนดู 861 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้สูงอายุยื่นลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพประจำเดือน
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565
มีคนดู 3344 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
คู่มือสำหรับคนพิการ สิทธิ สวัสดิการต่างๆ
เมื่อ 12 ตุลาคม 2565
มีคนดู 3433 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
แนวทางโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2565
เมื่อ 12 ตุลาคม 2565
มีคนดู 3797 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ทำบุญวันพระ
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 3471 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กู้ชีพ อบต.ใหม่นาเพียง ช่วยเหลือชาวบ้านจับงูในเล้าไก่
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 4025 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.ใหม่นาเพียงร่วมบูรณาการอำเภอแวงใหญ่ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 4033 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ซ่อมแซมถนนถูกกัดเซาะจากพายุฝนโนรู ก.ย.65
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 4098 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติ
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 4033 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันสถาปนาธงชาติไทย 2565
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 3515 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 5 ตุลาคม 2565
มีคนดู 3682 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 5 ตุลาคม 2565
มีคนดู 3903 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อ 4 ตุลาคม 2565
มีคนดู 3920 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
แจ้งเปลี่ยนแปลงการโอนเงินเด็กแรกเกิดเป็นพร้อมเพย์แทน
เมื่อ 28 กันยายน 2565
มีคนดู 4060 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย หน้าบริเวณเสาธงหน้า อบต. ในวันที่ 28 กันยายน 2565 วันพระราชทานธงชาติไทย
เมื่อ 28 กันยายน 2565
มีคนดู 4087 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กองการศึกษาประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนและเห็นชอบการใช้จ่ายเงินรายได้สะสม
เมื่อ 27 กันยายน 2565
มีคนดู 4297 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ​พัฒนาทักษะทางสมองเด็กปฐมวัย​ EF
เมื่อ 26 กันยายน 2565
มีคนดู 4329 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ซ่อมแซมถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโนนจันทึก
เมื่อ 26 กันยายน 2565
มีคนดู 4137 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ปี 2566
เมื่อ 26 กันยายน 2565
มีคนดู 4592 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กู้ชีพใหม่นาเพียง รับผู้ป่วยฉุกเฉินส่ง รพ.แวงใหญ่
เมื่อ 23 กันยายน 2565
มีคนดู 3888 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อ.แวงใหญ่
เมื่อ 22 กันยายน 2565
มีคนดู 4350 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
นายก อบต.และผู้บริหารร่วมฟังบรรยายศูนย์ภาคีเครือข่ายข้าว ม.7 บ้านถลุงเหล็ก ต.ใหม่นาเพียง
เมื่อ 22 กันยายน 2565
มีคนดู 4340 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 และกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เมื่อ 21 กันยายน 2565
มีคนดู 4703 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการ ชมรมบาสโลบร่วมใจส่งเสริมการออกกำลังการเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2565
เมื่อ 20 กันยายน 2565
มีคนดู 3869 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 20 กันยายน 2565
มีคนดู 4204 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
นายก อบต.ใหม่นาเพียง พร้อมด้วยพนักงาน อบต.ใหม่นาเพียง ได้มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ หมู่ที่ 5 บ้านโจดใหญ่ จำนวน 2 ราย
เมื่อ 16 กันยายน 2565
มีคนดู 4528 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รพ.สต.ตรวจดูแลฟัน เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหัน
เมื่อ 15 กันยายน 2565
มีคนดู 4340 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ตรวจดูแลฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่นาเพียง
เมื่อ 15 กันยายน 2565
มีคนดู 4277 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบรมโครงการแม่เลี้ยงเดี่ยว
เมื่อ 15 กันยายน 2565
มีคนดู 4445 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการส่งเสริมสตรีป้องกันมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
เมื่อ 13 กันยายน 2565
มีคนดู 4274 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
จัดทำโครงการซ่อมแซมถนนเข้าหมู่บ้าน ม.7
เมื่อ 13 กันยายน 2565
มีคนดู 4575 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมอำเภอแวงใหญ่ประจำเดือน
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 4288 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 5040 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.แก้ไขปัญหาวางท่อระบายน้ำ ภัยพิบัติจากน้ำ
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 3953 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การแก้ไขปัญหาบ่อขยะเต็ม
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 4312 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.เข้าช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติ น้ำท่วมพื้นที่เกษตรและถนนเสียหาย
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 4561 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำในโรงเรียน
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 4508 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 3752 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.ซ่อมแซมระบบประปา ม.12
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 4597 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อำเภอแวงใหญ่เข้าต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 4290 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การทำพิธีสวดมนต์ไหว้พระ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ทุกวันพระ
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 4282 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 4129 คน
  
  
หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/4     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by www.mainapaing.go.th